Giới thiệu Công ty cp đầu tư phát triển công nghệ tài nguyên và môi trường việt nam 

IDTECH Việt Nam là công ty Công ty được các thành viên có kinh nghiệm lâu năm về thực hiện những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, xử lý ô nhiễm, dịch vụ tư vấn, quan trắc và ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý tài nguyên môi trường. IDTECH xác định sứ mệnh của mình là tận dụng tối đa sự phát triển của khoa học công nghệ kết hợp với kinh nghiệm của thành viên trong Công ty, từ đó hỗ trợ tốt nhất công tác bảo vệ tài nguyên môi trường cho nhà nước, doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững. Tầm nhìn của Công ty là nỗ lực hết mình vì một Việt Nam xanh (Green for VietNam Vietnam).

Xem thêm giới thiệu...

Hoạt động của công ty

Giấy chứng nhận Vimcert 236

Giấy chứng nhận Vimcert 236

IDTECH Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường, theo Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 03 năm 2019. VIMCERT số 236

Xem chi tiết...
Phòng thí nghiệm môi trường

Phòng thí nghiệm môi trường

Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Xem chi tiết...
Quan trắc khí tượng thủy văn

Quan trắc khí tượng thủy văn

Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Xem chi tiết...
Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Cơ sở để thực hiện quan trắc môi trường lao động là căn cứ vào hồ sơ vệ sinh lao động đã lập. Kết quả quan trắc môi trường lao động hàng năm được lưu kèm với hồ sơ vệ sinh lao động

Xem chi tiết...
Thiết kế - Thi công công trình XLCT

Thiết kế - Thi công công trình XLCT

Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Xem chi tiết...

Đối tác tiêu biểu